ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.co.za
R200.00ZAR
.com
R300.00ZAR
.net
R280.00ZAR
.org
R260.00ZAR
.biz
R280.00ZAR
.info
R280.00ZAR
.durban
R299.00ZAR
.joburg
R299.00ZAR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za Hot
R200.00ZAR
1 سال
R0.00ZAR
1 سال
R200.00ZAR
1 سال
.com
R300.00ZAR
1 سال
R300.00ZAR
1 سال
R300.00ZAR
1 سال
.org.za
R99.00ZAR
1 سال
R99.00ZAR
1 سال
R99.00ZAR
1 سال
.net
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.org
R260.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
.biz
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.info
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.africa
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.durban
R299.00ZAR
1 سال
R0.00ZAR
1 سال
R299.00ZAR
1 سال
.capetown
R299.00ZAR
1 سال
R0.00ZAR
1 سال
R299.00ZAR
1 سال
.joburg
R299.00ZAR
1 سال
R0.00ZAR
1 سال
R299.00ZAR
1 سال
.me
R455.00ZAR
1 سال
R455.00ZAR
1 سال
R455.00ZAR
1 سال
.co.uk
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.mobi
R305.00ZAR
1 سال
R305.00ZAR
1 سال
R305.00ZAR
1 سال
.cloud
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.tv
R840.00ZAR
1 سال
R840.00ZAR
1 سال
R840.00ZAR
1 سال
.photography
R420.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
.co
R610.00ZAR
1 سال
R610.00ZAR
1 سال
R610.00ZAR
1 سال
.blog
R520.00ZAR
1 سال
R520.00ZAR
1 سال
R520.00ZAR
1 سال
.club
R265.00ZAR
1 سال
R265.00ZAR
1 سال
R265.00ZAR
1 سال
.us
R268.00ZAR
1 سال
R268.00ZAR
1 سال
R268.00ZAR
1 سال
.tech
R1120.00ZAR
1 سال
R1120.00ZAR
1 سال
R1120.00ZAR
1 سال
.be
R210.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

 

Office: +27 31 762 2891 | After Hours: +27 61 357 7201 | Support: support@saservers.co.za

Contact us: submit a support ticket

Keep updated on COVID-19: https://sacoronavirus.co.za