ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R95.00ZAR
1 سال
N/A
R95.00ZAR
1 سال
.com
R300.00ZAR
1 سال
R300.00ZAR
1 سال
R300.00ZAR
1 سال
.org.za
R99.00ZAR
1 سال
R99.00ZAR
1 سال
R99.00ZAR
1 سال
.net
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.org
R260.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
R260.00ZAR
1 سال
.biz
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.info
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
R280.00ZAR
1 سال
.africa
R668.00ZAR
1 سال
R668.00ZAR
1 سال
R668.00ZAR
1 سال
.durban
R299.00ZAR
1 سال
N/A
R299.00ZAR
1 سال
.capetown
R299.00ZAR
1 سال
N/A
R299.00ZAR
1 سال
.joburg
R299.00ZAR
1 سال
N/A
R299.00ZAR
1 سال
.me
R455.00ZAR
1 سال
R455.00ZAR
1 سال
R455.00ZAR
1 سال
.co.uk
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.mobi
R305.00ZAR
1 سال
R305.00ZAR
1 سال
R305.00ZAR
1 سال
.cloud
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
R250.00ZAR
1 سال
.tv
R840.00ZAR
1 سال
R840.00ZAR
1 سال
R840.00ZAR
1 سال
.photography
R420.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
R420.00ZAR
1 سال
.co
R610.00ZAR
1 سال
R610.00ZAR
1 سال
R610.00ZAR
1 سال
.blog
R520.00ZAR
1 سال
R520.00ZAR
1 سال
R520.00ZAR
1 سال
.club
R265.00ZAR
1 سال
R265.00ZAR
1 سال
R265.00ZAR
1 سال
.us
R268.00ZAR
1 سال
R268.00ZAR
1 سال
R268.00ZAR
1 سال
.tech
R1120.00ZAR
1 سال
R1120.00ZAR
1 سال
R1120.00ZAR
1 سال
.be
R210.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال
R210.00ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains